ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Následující texty jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili se způsobem, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a soukromí. 

SPRÁVCE

Provozovatelem webových stránek lode-cesko.cz, správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je společnost YACHTBOOM CZ s.r.o., se sídlem na adrese Husova tř. 1847/5, 37001 České Budějovice, IČ: 01488902. Při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).


KONTAKT

Pokud se na nás budete chtít v otázce zpracování údajů a ochrany soukromí obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: INFO@LODE-CESKO.CZ

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A KDY

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás vždy předem žádáme. Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:

 • Kontaktní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu pro zasílání zboží, fakturační adresu, identifikační číslo právnické osoby
 • Přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu vystupujete, hesla a jedinečného uživatelského ID
 • Osobní údaje jako je pohlaví, místo bydliště, datum narození 
 • Platební informace či informace o platební/kreditní kartě, historie nákupů
 • Obrázky, fotografie a videa
 • Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookies
 • Informace ohledně sociálních sítí, včetně údajů o identitě/přihlašovacích údajů a jakýchkoli informací z Vašich veřejně publikovaných příspěvků ohledně naší společnosti či Vaší komunikace s námi
 • Další osobní údaje získáváme, abychom na našich Webových stránkách a v Aplikacích či službách umožnili fungování určitých prvků (features).

Při interakci s našimi Webovými stránkami a Aplikacemi jsou údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem, které daný zážitek poskytují. Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují se Webovými stránkami či Aplikacemi. údaje zahrnují:

 • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě
 • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags"


PROČ A JAK POUŽÍVÁME (ZPRACOVÁVÁME) VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme následujícími způsoby:

 • Abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali
 • Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání. Například, když nakoupíte, můžeme tyto informace použít pro účely účetnictví, auditu a další interní zpracování. Nebo můžeme například použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, použít ke vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich Webových stránek a Aplikací.
 • Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob
 • Můžeme taktéž použít údaje o tom, jak naše Webové stránky a Aplikace používáte, k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.
 • Pro účely obecného výzkumu a analýz
 • Údaje o tom, jak návštěvníci naše Webové stránky, Aplikace a Služby používají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování či preferencím zákazníků. Například informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky vyhledávají a nacházejí výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace nabízených výrobků ve výkladních skříních našich obchodů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 • poskytování služeb, plnění smlouvy (mj. pronájem lodi), zpracování plateb – zpracování za účelem plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování povinně vyplňovaných osobních údajů vyjmenovaných výše v tomto dokumentu je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů jsme oprávněni dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě řešení sporných otázek se zákazníkem.
 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti EFPA, a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.
 • marketingové využití údajů, předávání osobních údajů o výsledku zkoušky smluvním partnerům správce – zpracování na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

PŘEDÁNÍ A SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM 

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Správce. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, popř. smluvním partnerům předáváme na základě oprávněného zájmu údaje o vykonaných zkouškách zákazníka. Jedná se o následující subjekty:

 • účetní společnost, daňový poradce, auditor, advokát
 • společnost Meta 
 • společnost Google
 • zpracovatel plateb, společnost ThePay, s.r.o., Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261
 • třetí strany – poskytovatelé služeb zpracování osobních údajů jménem naší společnosti, například za účelem zpracování plateb a /agendy/ platebních/kreditních karet, zasílání a doručování, správu a servis našich údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů, jakož i za účelem administrace určitých služeb a funkcionalit (tzv. features).
 • další strany v rozsahu nezbytném pro: (i) dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu; (ii) zabránění v protiprávním použití našich Webových stránek a Aplikací či v porušení Podmínek použití našich Webových stránek a Aplikací a našich pravidel; (iii) obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a (iv) pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů (např. padělatelství).

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uchovávání Vašich údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji: Máte právo odvolat svůj souhlas týkající se našeho používání Vašich osobních údajů. Máte také právo požadovat: (i) přístup k Vašim údajům, (ii) jejich úpravu v případě, že námi uchovávané údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iii) změnu či vymazání Vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě závažných a legitimních důvodů souvisejících s Vaší specifickou situací/Vaším specifickým postavením. V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu.

COOKIES 

Když používáte naše Webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies", informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.
Prostřednictvím Webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí. Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

 • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
 • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
 • Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies" nacházející se ve spodní části každé z našich Webových stránek.
Právní předpisy i naše postupy se mění v čase. Pokud se naše Pravidla rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich Webových stránkách i v Aplikacích. Pokud však zásadně změním způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe. Důrazně doporučujeme, abyste si naše Pravidla prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. 

UJIŠTĚNÍ O MLČENLIVOSTI

Yachtboom CZ tímto prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů (přihlašovací údaje apod.). 
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1.1.2023