Přístaviště Poděbrady

trip address Pražská 75, 290 01 Poděbrady 1, Česká republika

Molo pro malá plavidla
Přístaviště malých plavidel se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24, v podjezí VD Poděbrady, ve městě Poděbrady, nad silničním mostem přes Labe. Stání je možné max. po dobu 48 hod. zdarma.
Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 72,8 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek a plastových válečků umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo je složeno ze 7 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu. Výložníky je možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno 2 přístupovými lávkami s oboustranným zábradlím uloženými na železobetonových břehových blocích.
Přístaviště je připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole jsou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Čerpání služeb je možné za pomoci přístavní karty ŘVC.
Na koncích výložníků jsou umístěna poziční světla