Přístaviště Libochovany

trip address GPS50.567843,14.037717

správce: Ředitelství vodních cest ČR, údržbu zajišťuje Obec Libochovany

Osobní lodě:
- plovoucí přístavní můstek pro lodě až 110x11,5 m, malá plavidla do celkové délky 20 m
- bezplatné stání, maximálně 15 min, mimo čas stání plavidel pravidelné veřejné osobní dopravy je pro jedno plavidlo veřejné osobní dopravy povoleno stání po dobu max. 3 hod s umožněním přistání a nástupu a výstupu cestujících z jiného plavidla veřejné osobní dopravy.
- dlouhodobé stání jen se souhlasem provozovatele přístaviště, při neomezení přistání pravidelné veřejné osobní dopravy


Provoz: nepřetržitě od 1.4. do 31.10.

Říční kilometr: 778.81