Přístaviště Čelákovice

trip address GPS50.170300,14.759600

Přístaviště malých plavidel
Stavba přístaviště malých plavidel je situována na levém břehu řeky Labe v ř. km 872,8 - 872,92 v blízkosti lávky přes Labe.

Přístaviště umožňuje stání malých rekreačních plavidel do 20 m o kapacitě stání max. 16ti plavidel.

Plovoucí molo o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m je uchyceno ke břehu pomocí ocelových ramenátů kotvených do betonových bloků. Pohyblivé ramenáty umožňují pohyb mola v celém rozsahu hladin. Mezi jednotlivými rameny je instalováno zavětrování ocelovými lany. Molo je rozděleno na 8 samostatných sekcí o šířce 2,5 m a o délce 10,4 m, které jsou vzájemně pružně spojeny.

K vyvazování plavidel slouží uvazovací pacholata a rohatinky, které jsou rozmístěny na přistávací hraně a na výložnících. V rámci plovoucího mola je na návodní straně mola připevněna ocelová konstrukce z válcovaných profilů, která sloužít k odklonění plovoucích předmětů především za zvýšených průtoků a zabrání případnému poškození plovoucího mola.

K přístavišti je přivedena přípojka elektrické energie a od října 2023 také vodovodní přípojka. Na molu jsou nainstalovány čtyři odběrné sloupky umožňující připojení plavidel k odběru elektrické energie a pitné vody.

Osvětlení mola je řešeno celkem pěti druhy svítidel – hlavní svítidla pro osvětlení mola, zemní svítidla pro orientační osvětlení přístupových lávek, svítidla pro nasvícení vodní hladiny pod výložníky, osvětlení informačních panelů na koncích mol a poziční světla na koncích výložníků. Na stožáry se svítilnami jsou nainstalovány kamery pro monitorování prostoru mola. Vzhledem k velikosti mola a rozsahu sledovaného prostoru jsou použity celkem čtyři fixní (nepohyblivé) kamery, jejichž záběry se překrývají.