V jakém stavu loď dostaneme? V jakém stavu a kde ji musíme odevzdat?

Loď vám předáme připravenou k vyplutí – natankovanou a samozřejmě pečlivě uklizenou. Vylodění probíhá ve stejném přístavu, ze kterého jste vypluli. Loď by měla být uklizená, ale samozřejmě ještě projde závěrečným úklidem z naší strany (úklid je služba placená na konci pobytu).