Stanovisko k organizování dovolených v souvislosti s nákazou COVID (2021)

Vážení klienti, i letos přinášíme důležité informace, které se týkají současné komplikované situace a našich plánovaných opatřeních. Doufáme, že Vás následující informace uklidní a rozptýlí veškeré logické obavy z toho jak to vlastně bude vypadat s vaší objednávkou a s vašimi penězi když.... čtěte dále.

....

1) ...pokud dojde k tomu, že i v květnu bude přetrvávat omezení pohybu mezi okresy nebo podobného rázu (mezi kraji, obcemi...atd.), tak všem dotčeným posádkám, které se z tohoto důvodu nemohou nalodit, vrátíme veškeré platby v plné výši.

2) ...pokud bude v květnu cestování po republice možné, alebude platit nouzový stav a v rámci něj bude platit omezení volného pohybu, tak můžeme na naše služby aplikovat výjimky z omezení pohybu, zejména body umožňující pohyb v přírodě, v parku, či sportování venku. Váš pobyt na lodi by tedy byl možný. Pokud by však někdo z Vás nechtěl v režimu omezení volného pohybu za nouzového stavu plavbu absolvovat, má možnost svou rezervaci zrušit ještě 7 dní před naloděním s tím, že vrátíme veškeré zaplacené platby v plné výši. Pokud by tedy tato situace nastala, můžete si ještě do 7 dnů před naloděním vybrat, zda absolvujete plavbu, nebo jí zrušíte, aniž by to mělo nějaké finanční důsledky (stornopoplatky, sankce...atd.)

3) ...pokud budete vy nebo člen vaší posádky, bez kterého nebudete chtít plavbu absolvovat, v době nalodění v karanténě nebo izolaci v souvislosti s nákazou COVID, pak na základě potvrzení o karanténě
rezervaci zrušíme a vrátíme veškeré zaplacené platby v plné výši

4) ...pokud vy nebo část vaší posádky pochází ze zahraničí (včetně Slovenska) a pobyt v Čechách by Vás dostal do situace, kdy budete muset po návratu absolvovat povinnou karanténu nebo dokonce nebudete
moci ani přicestovat, pak Vás poprosím o zrušení rezervace co nejdříve a alespoň 14 dní předem, abychom termín mohli nabídnout jiným posádkám. Pokud z těchto důvodů zrušíte rezervaci 14 dní před naloděním, vracíme veškeré zaplacené platby v plné výši. Pokud by však takové nařízení (nutnost
karantény po návratu, zákaz cestování do ČR, komplikace na hranicích...apod.) bylo vydáno těsně před vašim naloděním, tak samozřejmě rezervaci zrušíme i na poslední chvíli a platby také vrátíme v plné výši.

4) Obecný bod, který přidáváme pro všechny objednávky na letošní sezónu stejně jako loni:

V našich provozních podmínkách jsou dlouhodobě uvedeny stornopoplatky z celkové ceny pronájmu a to u stornovaných rezervací takto:

v termínu 59-30 dní před termínem nalodění 10%
v termínu 29-15 dní před naloděním 30%
v termínu 14-7 dní před naloděním 70%
v termínu 6-4 den před naloděním 80%
méně než 3 dny před naloděním 100%

Z těchto stornopodmínek na celou letošní sezónu vyřazujeme bod první, čili ruší se stornopoplatky při zrušení rezervace do 30 dní před naloděním a to bez ohledu na vývoj situace (tzn. toto bude platit i pokud se situace zlepší či pokud nákaza úplně zmizí a týká se rušení rezervací z jakéhokoli důvodu, resp. bezdůvodně)

Vše organizujeme tak, aby byly lodě kompletně připravené jako obvykle. To, zda se nám podaří zahájit sezónu včas a bez omezení není úplně v našich rukách, takže si tedy počkáme "do
poslední chvíle" a budeme doufat :-) 

Přejeme všem pevné zdraví a hodně pevné nervy :-)