Vaše cesta na našich lodích je krásným zážitkem. Společně však musíme dodržovat některé předpisy a dohodnout se, za jakých podmínek lze naši loď vypůjčit a plout s ní po vodní cestě.

Provoz na vodních cestách je řízen řadou zákonů a vyhlášek, které upravují pravidla provozu na vodě a také pravidla chování posádek a jejich plavidel. V naší půjčovně obdržíte během základního školení informace v nezbytném rozsahu pro bezpečnou plavbu.

Objednávkou lodi přistupujete k našim OBCHODNÍM PODMÍNKÁM A PROVOZNÍMU ŘÁDU. Prosíme vás o jejich důkladné prostudování. Podmínky obsahují nejen právní, obchodní a organizační ustanovení, ale i řadu užitečných rad a instrukcí.


Důležité mohou být i další právní normy, které regulují plavbu na řekách v ČR.

Základní nezbytné informace o vedení plavidla a plavebním provozu jsou vždy obsahem úvodního školení, které posádka absolvuje při nalodění (probíhá vždy u každého plavidla), a jsou součástí našich obchodních podmínek. Další nutné informace k plavebnímu provozu a plavební bezpečnosti jsou dostupné též v každém z našich plavidel v plavebních průvodcích.

Doporučená veřejně dostupná videa ke shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=flW7KQgG_dE&t=54s (Zrychleně platba z Hluboké nad Vltavou přes plavební komory do Týna nad Vltavou a zpět)

https://www.youtube.com/watch?v=SHHRlF6yu1s (Co dělat s lodí v přístavu)

https://www.youtube.com/watch?v=wRgRFkHShsg (Neovladatelná plavidla)

https://www.youtube.com/watch?v=Cq-RNSdu0UY (Plavební komory)