PROJEKT MOBILNÍ APLIKACE PRO OBSLUHU ŘÍČNÍ LODĚ A BEZPEČNOU PLAVBU PO VLTAVĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj nové mobilní aplikace pro obsluhu říční lodě a bezpečnou plavbu po Vltavě. Aplikace bude s využitím technologie AR obsahovat
moduly, které umožní lepší seznámení zákazníka s lodí, jejími ovládacími prvky a dalšími funkcionalitami a s vodní cestou.

Předmětem poskytnutí služby v rámci inovačního voucheru je zpracování mobilní aplikace využívající AR technologie pro obsluhu říční lodě a bezpečnou plavbu. Účelem aplikace je prostřednictvím moderních technologií rozšířené reality (AR) vyvinout mobilního pomocníka pro bezpečnou plavbu na říčních lodích a omezit tak škody na lodích, přilákat další klienty a spoluvytvářet tak budoucí image charteru LODĚ-ČESKO jako „vysoký standard na vodě”.

Aplikace bude mít 2 hlavní moduly – MOJE LOĎ a MOJE PLAVBA. Díky těmto modulům se bude moci uživatel seznámit s plavidlem, jeho vybavením a ovládacími a dalšími technickými prvky a s vodní cestou České Budějovice – VD Kořensko. Součástí modulů rovněž bude interaktivní popis a uživatelský pohled na základní úkony a postupy v rámci samotné plavby. Celá mobilní aplikace bude vyvinuta v softwarových nástrojích Unity engine, Easy AR, Blender, Adobe Creative Cloud a bude publikována prostřednictvím platformy Google Play a App Store. Toto inovativní řešení je tak otevřeno širokému spektru uživatelů a vyhovuje jak uživatelům systému Android, tak i iOS.